Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

PUBLIKACJE NA PŁYCIE CD

AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY I BEZPIECZEŃSTWA
Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa jest kompleksowym narzędziem nauki oraz źródłem wiedzy w zakresie szeregu zagadnień ratownictwa i organizacji bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, szkołach oraz innych instytucjach.
KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE I INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
Poradnik na płycie CD wyjaśnia uprawnienia i obowiązki przedsiębiorstwa oraz zakres praw i obowiązków organu kontrolnego. Obejmuje najważniejsze kontrole: Urzędu Skarbowego, ZUS, BHP, Państwowej Inspekcji Pracy, itd. Zawiera gotowe formularze odwołań i zażaleń na decyzje organów kontrolujących.
PIERWSZA POMOC DZIECI I DOROSŁYCH
Podręcznik multimedialny na płycie CD zawiera materiał szkoleniowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz test sprawdzający nabyta wiedzę.
WINDYKACJA W PRAKTYCE
Kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktyczne wskazówki i instrumenty niezbędne w postępowaniu windykacyjnym. ABC windykacji, poradnik wierzyciela i dłużnika, wzory pism i dokumentów, program windykacyjny.
INTERAKTYWNY KURS e-LEARNING MICROSOFT EXCEL
Interaktywny kurs e-learningowy Microsft Excel obejmuje ogólne wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym, wprowadzenie i formatowanie danych, sortowanie danych, tworzenie wykresów , dostosowanie wyglądu i funkcjonalności arkusza do własnych potrzeb, przygotowanie do wydruku.
INTERAKTYWNY KURS e-LEARNING MICROSOFT WORD
Interaktywny kurs e-learningowy Microsft Word uczy zasad pracy z edytorem tekstu. Obejmuje tworzenie tekstu, formatowanie czcionek, wprowadzanie akapitów, wypunktowania i numerowanie tekstu, numerowanie stron, stosowanie nagłówka, stopki, tabeli, grafiki oraz korespondencji seryjnej.
KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Poradnik na płycie CD precyzyjnie opisuje i wyjaśnia uprawnienia i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorstwa oraz zakres praw i obowiązków organu kontrolnego podczas przeprowadzania kontroli. Publikacja obejmuje najważniejsze kontrole: Urzędu Skarbowego, ZUS, BHP, Państwowej Inspekcji Pracy, itd. Zawiera gotowe formularze odwołań, skarg i zażaleń na decyzje organów kontrolujących.
PIERWSZA POMOC
Podręcznik multimedialny PIERWSZA POMOC na płycie CD przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Opracowane przez nas materiały szkoleniowe ułatwią Państwu poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa i wskażą w jaki sposób wykorzystywać te umiejętności w praktyce.
WZORY PISM I UMÓW
Aktywne wzory pism i umów niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej i do użytku prawnego. Umowy handlowe, usługi zatrudnienie, pożyczki, najem, budownictwo, transport, postępowania cywilne, spółka z o.o.
ZUS I PODATKI
Baza dokumentów "ZUS I PODATKI" zawiera ponad 200 aktywnych formularzy niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także do użytku prywatnego: