Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

PIERWSZA POMOC DZIECI I DOROSŁYCH

PIERWSZA POMOC DZIECI I DOROSŁYCH
Materiał szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy dzieci i osób dorosłych. Zapewnia poznanie wszystkich zagadnień i praktycznych umiejętności niezbędnych dla skutecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, zarówno w domu jak i na ulicy, w miejscu pracy oraz w placówkach oświatowych. Czytelny opis teoretyczny wsparty jest ilustracjami oraz filmami poglądowymi prezentującymi sposoby udzielania pierwszej pomocy.
cena netto: 322 zł
Podręcznik PIERWSZA POMOC DZIECI I DOROSŁYCH omawia następujące zagadnienia:
 • Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy
 • Ogólne zasady pierwszej pomocy
 • Łańcuch działań ratowniczych
 • Pierwsza pomoc dla dzieci
  • Resuscytacja noworodków i niemowląt
  • Algorytm BLS dla dzieci
  • Stany urazowe i nieurazowe u dzieci
 • Pierwsza pomoc dla dorosłych
  • Postępowanie z osobą przytomną
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną z zachowaniem oddechu
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu
 • Stany urazowe u osób dorosłych
  • KoPostępowanie z ranami i złamaniami
  • Zwichnięcia, skręcenia, zmiażdżenia
  • Krwotok, wstrząs, oparzenia, odmrożenia, hipotermia
 • Stany nieurazowe u osób dorosłych
  • Omdlenia, wstrząśnienie mózgu, udar cieplny, udar słoneczny
  • Padaczka, cukrzyca
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u kobiet ciężarnych
 • Postępowanie podczas wypadku samochodowego
 • Postępowanie podczas wypadku w pracy
 • Pierwsza pomoc dla dzieci w aspekcie psychologicznym
 • Pierwsza pomoc dla dzieci w aspekcie społecznym
 • Standardy postępowania
 • Słowniczek pierwszej pomocy
 • Filmy poglądowe
 • Test sprawdzający zdobytą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
Zarówno materiał teoretyczny jak i filmy poglądowe zawarte na płycie uwzględniają różnice w sposobie udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osób dorosłych oraz do dzieci. Publikacja została opracowana przez wieloletnich praktyków, czynnych ratowników oraz specjalistów z firmy Medical-Service prowadzących szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.